เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Sales Representative (plastic)

Read More

General Trading Company

JOB ID 000000513 ตำแหน่งงาน Sales Representative (plastic)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~45,000THB

Thermal Manager

Read More

Thermal Manager

JOB ID 000000512 ตำแหน่งงาน Thermal Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 70,000THB ~90,000THB

Accounting staff

Read More

Accounting staff

JOB ID 000000511 ตำแหน่งงาน Accounting staff
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Sales Executive

Read More

Sales Executive

JOB ID 000000508 ตำแหน่งงาน Sales Executive
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~60,000THB

Enterprise Account Manager

Read More

Enterprise Account Manager

JOB ID 000000507 ตำแหน่งงาน Enterprise Account Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~80,000THB

Assistant Sales Manager (Japanese Speaking)

Read More

Assistant Sales Manager (Japanese Speaking

JOB ID 000000506 ตำแหน่งงาน Assistant Sales Manager (Japanese Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~65,000THB

Sales

Read More

Sales

JOB ID 000000505 ตำแหน่งงาน Sales
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~50,000THB

Technical Engineer

Read More

Technical Engineer

JOB ID 000000504 ตำแหน่งงาน Technical Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15THB ~70THB

web designer

Read More

web designer

JOB ID 000000502 ตำแหน่งงาน web designer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 65,000THB ~100,000THB

Japanese Coordinator (Working at Ayutthaya-Rojana 2)

Read More

We are a global trading company for automotive parts and materials to Honda group in Thailand, local business and worldwide. The company principal activities are import-exp export and distribution of Steel, Aluminum, Resin, Parts an an and Machinery of Honda product of export and distribution of Steel, Aluminum, Resin, Parts and Machinery of Honda product of vehicle, motorcycle and power product.

JOB ID 000000501 ตำแหน่งงาน Japanese Coordinator (Working at Ayutthaya-Rojana 2)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~90,000THB
</