เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Design Support Engineer(Mechanical)

Read More

Design Support Engineer(Mechanical)

JOB ID 000000964 ตำแหน่งงาน Design Support Engineer(Mechanical)
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 15,500THB ~16,500THB

Sales and Marketing Manager

Read More

• Brand building and exceeding sales targets • Support the Country office to explore new revenue streams, improve margin and support services enhancement • Oversee commercial performance by achieving country-specific sales revenue and profit targets • Uncover customer’s needs and understand customers’ shipping profiles • Manage current customers and develop new customers so as to support market development • Align sales and marketing strategies with Group and Regional office by fine tuning, formulate and implement sales and marketing programs to address local-specific requirements • Build and Develop high-performing sales and marketing team • Oversee and implement pricing policy, discount approval authority and timely maintenance rate setting • Work closely with Regional office to formulate local-specific or implement Regional office-led sales and marketing programs

JOB ID 000000963 ตำแหน่งงาน Sales and Marketing Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~80,000THB

Sales Engineer (PLC)

Read More

Sales Engineer (PLC)

JOB ID 000000958 ตำแหน่งงาน Sales Engineer (PLC)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~90,000THB

Sales Executive & Sales Supervisor

Read More

Sales Executive & Sales Supervisor

JOB ID 000000945 ตำแหน่งงาน Sales Executive & Sales Supervisor
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~35,000THB

Sales Manager

Read More

Sales Manager

JOB ID 000000933 ตำแหน่งงาน Sales Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~100,000THB

Accountant Asistant Manager

Read More

- AP - AR - Accountant all system - CPD

JOB ID 000000917 ตำแหน่งงาน Accountant Asistant Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~65,000THB

Process Quality Engineer

Read More

1. Support customer claim, Customer events 2. Analysis and follow up internal and supplier problem 3. Internal process and supplier audit 4. Develop and review PFMEA 5. Change control and new model 6. Presentation montly, yearly report 7. Make procedure, Inspection standard, WI, Support document 8. Follow ISO/TS 16949 and ISO14001

JOB ID 000000915 ตำแหน่งงาน Process Quality Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25THB ~30THB

Purchasing & Production Control Assistant Manger

Read More

- Manage and develop the purchasing function for the company - Sourcing suppliers of materials, equipment and service suppliers, determine product availability and term of sales - Negotiting and agreeing contracts and monitoring suppliers progress, checking the quality of service provided - Manage and liaison with suppliers, relrvant internal depertments to forecast, plan to meet purchase deadline - Manage parts and materials are bought at the most competitive price and delivered on time for production - Manage and develop the existing and potential suppliers and update the Approved Supplier List Production Control - Management of planing to buy raw materials and packaging to meet the producting - Management of production planing to meet the customer order - Management of operations in accordance with the customer requirement - Management of operations inaccordance with ISO/TS16949 and ISO14001

JOB ID 000000909 ตำแหน่งงาน Purchasing & Production Control Assistant Manger
สถานที่ทำงาน เงินเดือนพื้นฐาน 45,000THB ~60,000THB

Sales Person (Department: Steel (Construction steel)

Read More

Sales Person (Department: Steel (Construction steel)

JOB ID 000000908 ตำแหน่งงาน Sales Person (Department: Steel (Construction steel)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Sales Person (Department: Special Steel)

Read More

Sales Person (Department: Special Steel)

JOB ID 000000907 ตำแหน่งงาน Sales Person (Department: Special Steel)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~25,000THB
</