เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Assistant Manager Japanase Speaking (Customer Service Division)

Read More

Assistant Manager Japanase Speaking (Customer Service Division)

JOB ID 000001219 ตำแหน่งงาน Assistant Manager Japanase Speaking (Customer Service Division)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~65,000THB

QA Engineer

Read More

QA Engineer

JOB ID 000001218 ตำแหน่งงาน QA Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~25,000THB

Japanese Support

Read More

Japanese Support

JOB ID 000001217 ตำแหน่งงาน Japanese Support
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~25,000THB

R&D Engineer

Read More

R&D Engineer

JOB ID 000001209 ตำแหน่งงาน R&D Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Foreman

Read More

Foreman

JOB ID 000001207 ตำแหน่งงาน Foreman
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~30,000THB

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000001205 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~40,000THB

QA/QC Manager or Assistant Manager

Read More

QA/QC Manager or Assistant Manager

JOB ID 000001204 ตำแหน่งงาน QA/QC Manager or Assistant Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

Japanese Interpreter

Read More

Japanese Interpreter

JOB ID 000001203 ตำแหน่งงาน Japanese Interpreter
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~45,000THB

Architectural Engineer

Read More

Architectural Engineer

JOB ID 000001201 ตำแหน่งงาน Architectural Engineer
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~70,000THB

Sales (Vacuum Product)

Read More

Sales (Vacuum Product)

JOB ID 000001199 ตำแหน่งงาน Sales (Vacuum Product)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~40,000THB
</