เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Sales Executive (Japanese Speaking)

Read More

Sales Executive (Japanese Speaking)

JOB ID 000001267 ตำแหน่งงาน Sales Executive (Japanese Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Interpreter and operator (Chinese Speaking)

Read More

Interpreter and operator (Chinese Speaking)

JOB ID 000001266 ตำแหน่งงาน Interpreter and operator (Chinese Speaking)
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~22,000THB

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000001264 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 35,000THB ~50,000THB

Accounting Staff

Read More

Accounting Staff

JOB ID 000001263 ตำแหน่งงาน Accounting Staff
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~25,000THB

Senior Training & Administration Staff

Read More

Senior Training & Administration Staff

JOB ID 000001261 ตำแหน่งงาน Senior Training & Administration Staff
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

HR Admin (Payroll & Recruitment & VISA Work Permit)

Read More

HR Admin (Payroll & Recruitment & VISA Work Permit)

JOB ID 000001260 ตำแหน่งงาน HR Admin (Payroll & Recruitment & VISA Work Permit)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Business Development Department (BDD Staff :For support Thai Company)

Read More

Business Development Department (BDD Staff :For support Thai Company)

JOB ID 000001259 ตำแหน่งงาน Business Development Department (BDD Staff :For support Thai Company)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

Business Development Department (JCS Staff : For Japanese Customer Support)

Read More

Business Development Department (JCS Staff : For Japanese Customer Support)

JOB ID 000001258 ตำแหน่งงาน Business Development Department (JCS Staff : For Japanese Customer Support)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

Mechanical Design Engineer

Read More

Mechanical Design Engineer

JOB ID 000001256 ตำแหน่งงาน Mechanical Design Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 45,000THB ~80,000THB

Electrical Engineer

Read More

Electrical Engineer

JOB ID 000001254 ตำแหน่งงาน Electrical Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~28,000THB
</