เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Interpreter, GA/HR, Admin

Read More

Interpreter, GA/HR, Admin

JOB ID 000000360 ตำแหน่งงาน Interpreter, GA/HR, Admin
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

General Manager - Sale and Marketing

Read More

General Manager - Sale and Marketing

JOB ID 000000357 ตำแหน่งงาน General Manager - Sale and Marketing
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 100,000THB ~150,000THB

General Manager - Operation ( Malaysian)

Read More

General Manager - Operation ( Malaysian)

JOB ID 000000356 ตำแหน่งงาน General Manager - Operation ( Malaysian)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 100,000THB ~150,000THB

Accounting Staff

Read More

Accounting Staff

JOB ID 000000353 ตำแหน่งงาน Accounting Staff
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Sales Assistant Manager

Read More

Sales Assistant Manager

JOB ID 000000349 ตำแหน่งงาน Sales Assistant Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 38,000THB ~70,000THB

Oversea Sales Executive

Read More

Oversea Sales Executive

JOB ID 000000348 ตำแหน่งงาน Oversea Sales Executive
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~50,000THB

Sales Executive

Read More

Junior Sales Executive

JOB ID 000000345 ตำแหน่งงาน Sales Executive
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~25,000THB

HR Officer

Read More

Junior HR Officer

JOB ID 000000344 ตำแหน่งงาน HR Officer
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~20,000THB

Marketing Staff

Read More

Marketing Staff

JOB ID 000000343 ตำแหน่งงาน Marketing Staff
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Injection Molding and Maintenance Technician

Read More

Injection Molding and Maintenance Technician

JOB ID 000000342 ตำแหน่งงาน Injection Molding and Maintenance Technician
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~40,000THB
</