เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Sales Japanese Speaking

Read More

Sales Japanese Speaking

JOB ID 000001137 ตำแหน่งงาน Sales Japanese Speaking
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~40,000THB

Injection Technician

Read More

Injection Technician

JOB ID 000001122 ตำแหน่งงาน Injection Technician
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 10,000THB ~20,000THB

Service Staff - Cashier Parking Management -

Read More

Service Staff - Cashier Parking Management -

JOB ID 000001116 ตำแหน่งงาน Service Staff - Cashier Parking Management -
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 10,000THB ~15,000THB

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000001113 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Design Engineer@Nepal

Read More

Design Engineer@Nepal

JOB ID 000001112 ตำแหน่งงาน Design Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 60,000THB ~100,000THB

Machine Assembly

Read More

Machine Assembly

JOB ID 000001108 ตำแหน่งงาน Machine Assembly
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~100,000THB

Electric Design

Read More

Electric Design

JOB ID 000001107 ตำแหน่งงาน Electric Design
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~100,000THB

Maintenance Assistant Manager

Read More

Maintenance Assistant Manager

JOB ID 000001102 ตำแหน่งงาน Maintenance Assistant Manager
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

Production Manager

Read More

Production Manager

JOB ID 000001101 ตำแหน่งงาน Production Manager
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~80,000THB

Accounting Assistant

Read More

Accounting Assistant

JOB ID 000001099 ตำแหน่งงาน Accounting Assistant
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~40,000THB
</