เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Sales Admin (Japanese Person)

Read More

Sales Admin (Japanese Person)

JOB ID 000000416 ตำแหน่งงาน Sales Admin (Japanese Person)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Repair Service Engineering - (MELFT Office)

Read More

Repair Service Engineering - (MELFT Office)

JOB ID 000000415 ตำแหน่งงาน Repair Service Engineering - (MELFT Office)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

SENIOR STAFF-SCM

Read More

SENIOR STAFF-SCM

JOB ID 000000414 ตำแหน่งงาน SENIOR STAFF-SCM
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Sales

Read More

Sales

JOB ID 000000411 ตำแหน่งงาน Sales
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~40,000THB

Sales (Japanese Speaking)

Read More

Sales (Japanese Speaking)

JOB ID 000000410 ตำแหน่งงาน Sales (Japanese Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Civil Engineer

Read More

Civil Engineer

JOB ID 000000407 ตำแหน่งงาน Civil Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 16,000THB ~18,000THB

Documentation Inward Manager

Read More

Documentation Inward Manager

JOB ID 000000406 ตำแหน่งงาน Documentation Inward Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~60,000THB

Customs Specialist

Read More

Customs Specialist

JOB ID 000000396 ตำแหน่งงาน Customs Specialist
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~90,000THB

Admin Staff (Accounting)

Read More

Admin Staff (Accounting)

JOB ID 000000392 ตำแหน่งงาน Admin Staff (Accounting)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Accountant (1 year contract)

Read More

Accountant (1 year contract)

JOB ID 000000391 ตำแหน่งงาน Accountant (1 year contract)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~35,000THB
</