เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000000377 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~35,000THB

Purchasing Staff

Read More

Purchasing Staff

JOB ID 000000374 ตำแหน่งงาน Purchasing Staff
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~23,000THB

Estimator Civil Work

Read More

Estimator Civil Work

JOB ID 000000373 ตำแหน่งงาน Estimator Civil Work
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~20,000THB

After Service Officer (Japanese Speaking)

Read More

After Service Officer (Japanese Speaking)

JOB ID 000000371 ตำแหน่งงาน After Service Officer (Japanese Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

QC

Read More

QC

JOB ID 000000369 ตำแหน่งงาน QC
สถานที่ทำงาน Saraburi เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~35,000THB

Technical Support

Read More

Technical Support

JOB ID 000000368 ตำแหน่งงาน Technical Support
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~70,000THB

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000000367 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~70,000THB

QA/QC

Read More

QA/QC

JOB ID 000000366 ตำแหน่งงาน QA/QC
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~25,000THB

Sales

Read More

Sales

JOB ID 000000362 ตำแหน่งงาน Sales
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Japanese Speaking Interpreter cum Secretary

Read More

Japanese Speaking Interpreter cum Secretary

JOB ID 000000361 ตำแหน่งงาน Japanese Speaking Interpreter cum Secretary
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~35,000THB
</