เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Safety Officer

Read More

Safety Officer

JOB ID 000000173 ตำแหน่งงาน Safety Officer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000000172 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~18,000THB

Design Engineer

Read More

Design Engineer

JOB ID 000000171 ตำแหน่งงาน Design Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~18,000THB

Procurement

Read More

Procurement

JOB ID 000000168 ตำแหน่งงาน Procurement
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~24,000THB

English Interpreter and Admin

Read More

English Interpreter and Admin

JOB ID 000000167 ตำแหน่งงาน English Interpreter and Admin
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~25,000THB

Programmer (VB.net)

Read More

Programmer (VB.net)

JOB ID 000000166 ตำแหน่งงาน Programmer (VB.net)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Measurement Engineer

Read More

Measurement Engineer

JOB ID 000000165 ตำแหน่งงาน Measurement Engineer
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~30,000THB

ERP Project Leader (Japanese Speaking)

Read More

ERP Project Leader (Japanese Speaking)

JOB ID 000000162 ตำแหน่งงาน ERP Project Leader (Japanese or Japanese Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 70,000THB ~100,000THB

Service Engineer

Read More

Our client is world’s leading company in construction machinery trading and service, they are seeking for qualified candidates to fill the following position :

JOB ID 000000161 ตำแหน่งงาน Service Engineer
สถานที่ทำงาน Saraburi เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~35,000THB

Project Assistant

Read More

Project Assistant

JOB ID 000000160 ตำแหน่งงาน Project Assistant
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB
</