เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Design Engineer

Read More

Design Engineer

JOB ID 000000123 ตำแหน่งงาน Design Engineer
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Safety Officer

Read More

Safety Officer

JOB ID 000000122 ตำแหน่งงาน Safety Officer
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Purchasing Supervisor

Read More

Purchasing Supervisor

JOB ID 000000121 ตำแหน่งงาน Purchasing Supervisor
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Safety Supervisor

Read More

Safety Supervisor

JOB ID 000000120 ตำแหน่งงาน Safety Supervisor
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Assistant Manager

Read More

Assistant Manager

JOB ID 000000119 ตำแหน่งงาน Assistant Manager
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Japanese Sales Engineer

Read More

Japanese Sales Engineer

JOB ID 000000117 ตำแหน่งงาน Japanese Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

Senior Design Engineer (Electronic Part Design)

Read More

Our client is world’s leading company started producing air- conditioning equipment in Thailand more than 24 years. For increase production capacity and support customers from 121 countries in 6 continents, they are seeking for qualified candidates to fill the following position :

JOB ID 000000113 ตำแหน่งงาน Senior Design Engineer (Electronic Part Design)
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~45,000THB

Senior Design Engineer (Functional Design)

Read More

Our client is world’s leading company started producing air- conditioning equipment in Thailand more than 24 years. For increase production capacity and support customers from 121 countries in 6 continents, they are seeking for qualified candidates to fill the following position :

JOB ID 000000112 ตำแหน่งงาน Senior Design Engineer (Functional Design)
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~45,000THB

Senior Design Engineer (Construction Design)

Read More

Our client is world’s leading company started producing air- conditioning equipment in Thailand more than 24 years. For increase production capacity and support customers from 121 countries in 6 continents, they are seeking for qualified candidates to fill the following position :

JOB ID 000000111 ตำแหน่งงาน Senior Design Engineer (Construction Design)
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~45,000THB

Mechanical Engineer

Read More

Mechanical Engineer

JOB ID 000000109 ตำแหน่งงาน Mechanical Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB
</