เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

จุดเด่นของAspark Recruitment

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. จุดเด่นของAspark Recruitment

จุดเด่นของAspark Recruitment

1.ได้งานตรงตามความต้องการ

เนื่องจากทางทีมงานของบริษัท Aspark Recruitment
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจัดสรรบุคลากรในสาขาวิศวกรรมและไอที
ทำให้ทีมงานสามารถวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลของทั้งผู้สมัคร
และบริษัทลูกค้าได้อย่างครบถ้วนแม่นยำทำให้ผู้สมัครได้งาน
ตรงตามความสามารถและความต้องการรวมถึงทางบริษัทลูกค้า
ยังได้บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

2.บริการประทับใจ

ทางบริษัท Aspark Recruitment ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้สมัคร
ทั้งด้านการประสานงาน การแจ้งผลและอำนวยความสะดวก
ในกระบวนการทำสัญญาจ้างงาน ด้วยความรวดเร็วและเอาใจใส่

3.บริการให้คำปรึกษา

แนะนำแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้สมัคร
ในสายอาชีพของตนด้วยทีมงานมืออาชีพ

4.ติดตามผลต่อเนื่อง

มีการติดตามผลต่อเนื่องหลังจากที่ผู้สมัครได้เริ่มงานกับบริษัทผู้ว่าจ้างแล้ว
เพื่อสอบถามความพึงพอใจในตำแหน่งงานและองค์กรที่ปฏิบัติงาน
รวมถึงให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ