เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

ประวัติความเป็นมา

  1. HOME
  2. ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตุลาคม ปี ค.ศ.2005 ก่อตั้งบริษัท ASPARKสำนักงานใหญ่ที่OSAKA ยื่นเรื่องเพื่อขอดำเนินการเป็นบริษัทจัดสรรบุคลากร (Outsourcing) อย่างเป็นทางการ และเริ่มกิจการจัดสรรบุคลากรด้านMechanical Engineering, Electrical Engineering หรือ Electronic Designนับแต่นั้นเป็นต้นมา
มีนาคม ปี ค.ศ.2006 เริ่มให้บริการ Outsourcing บุคลากรทางด้านเคมี และไอทีอย่างเป็นทางการ
พฤษภาคม ปี ค.ศ.2006 ก่อตั้งแผนกทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ(OSAKA) และเริ่มให้บริการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์นับแต่นั้นเป็นต้นมา
กรกฎาคม ปี ค.ศ.2006 ก่อตั้งสาขาที่กรุง TOKYO
สิงหาคม ปี ค.ศ.2006 ก่อตั้งแผนกทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ(TOKYO)
ธันวาคม ปี ค.ศ.2006 เนื่องจากบริษัทขยายกิจการ จึงย้ายสถานที่ทำการ (TOKYO)
พฤษภาคม ปี ค.ศ.2007 เนื่องจากบริษัทขยายกิจการ จึงย้ายสถานที่ทำการ(TOKYO)
มิถุนายน ปี ค.ศ.2007 ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการ
กรกฎาคม ปี ค.ศ.2007 เนื่องจากบริษัทขยายกิจการ จึงย้ายสถานที่ทำการ (สำนักงานใหญ่ OSAKA)
สิงหาคม ปี ค.ศ.2008 เพิ่มเงินลงทุนอีก 35 ล้านเยน
มกราคม ปี ค.ศ.2009 ก่อตั้งแผนกพัฒนาระบบหุ่นยนต์อย่างเป็นทางการ
กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2009 เนื่องจากบริษัทขยายกิจการ จึงย้ายสถานที่ทำการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
กันยายน ปี ค.ศ.2009 ก่อตั้งแผนกจัดหางานอย่างเป็นทางการ เริ่มให้บริการแนะนำนางพยาบาลแก่สถานพยาบาลต่างๆอย่างเป็นทางการ
มีนาคม ปี ค.ศ.2010 เริ่มให้บริการแนะนำเภสัชกรแก่บริษัทและสถานพยาบาลต่างๆอย่างเป็นทางการ
มีนาคม ปี ค.ศ.2011 ก่อตั้งแผนก System Integrateอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งให้บริการด้านดูแลระบบ ดูแลเว็บไซต์ รวมถึงวางแผนโฆษณาให้แก่ลูกค้า
เมษายน ปี ค.ศ.2011 แยกแผนกทางการแพทย์ออกมาตั้งเป็นบริษัท Aspark Medical เพื่อให้บริการที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
เมษายน ปี ค.ศ.2011 เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของYahoo! Japan Marketing
ธันวาคม ปี ค.ศ.2011 รวมบริษัท PHARMATEให้เป็นบริษัทในเครือของASPARK
มิถุนายน ปี ค.ศ.2012 ก่อตั้งสาขาที่กรุง TOKYO
ตุลาคม ปี ค.ศ.2012 ก่อตั้งสาขาที่ NAGOYA
มิถุนายน ปี ค.ศ.2013 ก่อตั้งสาขาที่FUKUOKA
กรกฎาคม ปี ค.ศ.2013 ก่อตั้งสาขาที่ HIROSHIMA
ตุลาคม ปี ค.ศ.2013 ก่อตั้งสาขาที่ HAMAMATSU
พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2013 ก่อตั้งสาขาที่UTSUNOMIYA
มกราคม ปี ค.ศ.2014 เปลี่ยนรูปแบบบริษัทเป็นระบบ Holding Companyโดยใช้ชื่อว่า ASPARK HD
เมษายน ปี ค.ศ.2008 ก่อตั้งแผนก R&Dและเริ่มพัฒนาProject รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเพิ่มเงินลงทุนอีก 50ล้านเยน
มีนาคม ปี ค.ศ.2015 ก่อตั้งสาขาที่KINUZAWA
เมษายน ปี ค.ศ.2015 ก่อตั้งบริษัท Aspark Recruitmentณ ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)