เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรรม

ข้อมูลบริษัท

  1. HOME
  2. ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท จัดหางาน แอสพาร์ค จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 399 อาคาร interchange 21 ออฟฟิศ หมายเลข 2401 ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตยเหนือ แขวงวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 คัดสรร
ช่องทางติดต่อ โทร : 02-611-2790 ถึง 3 แฟกซ์ : 02-611-2796
อีเมล recruitment@aspark.asia
ประเภทธุรกิจ คัดสรรบุคลากรทางด้านสาขาวิศวกรรม (คนไทย,คนญี่ปุ่น)ในประเทศไทย
ก่อตั้ง สิงหาคม 2015
กรรมการบริหาร คุณเรียวจิ อุเอดะ
บริษัทในเครือ Aspark Holding Company, Aspark Public Limited Company, Aspark Medical Public Limited Company, Pharmate Public Limited Company

Aspark Recruitment

ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้ง Aspark Group เราได้คำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของวิศวกร โดยดำเนินการจัดหาบุคลากรให้แก่บริษัทชั้นนำทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมถึงพัฒนาและวิจัยระบบรถพลังงานไฟฟ้าของบริษัท ที่เราทำได้ก็เพราะเราคำนึงอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรถึงจะพัฒนาศักยภาพของวิศวกรให้ได้มากที่สุด สำหรับผู้ที่หางานเราจะสรรหางาน และบริษัทที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของท่าน ส่วนบริษัทที่ต้องการพนักงานเราจะจัดสรรบุคลากร ที่มีความสามารถและตรงกับความต้องการของบริษัทให้มากที่สุด

เราเป็นบริษัทญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จัดสรรบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะ

ปัจจุบันมีบริษัทจัดหางานดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทเหล่านี้คอยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้หางานในตำแหน่งต่างๆกับบริษัทชั้นนำในญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน
สำหรับ Aspark เนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทจัดหางานที่จัดสรรบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะ เราจึงสามารถสอบถามความต้องการของผู้สมัคร หรือว่าสอบถามความต้องการของทางบริษัทเพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม โดยเราจะคอยสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผุ้สมัครได้งานที่เหมาะสม และให้บริษัทของท่านได้บุคลากรที่มีความสามารถตรงความต้องการให้มากที่สุด

เรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องจากว่าเรามีสำนักงานใหญ่และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ทำให้เรามีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำ และด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือหางานในบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำตามที่ท่านต้องการได้

ACCESS MAP

MAP

สามารถเดินทางมาบริษัทของเราได้ทาง BTS ลงสถานีอโศก หรือ ทาง MRT ลงสถานีสุขุมวิท