เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

ขั้นตอนการดำเนินการและจัดหาผู้สมัคร

  1. HOME
  2. สำหรับบริษัทที่หาบุคลากร
  3. ขั้นตอนการดำเนินการและจัดหาผู้สมัคร

ขั้นตอนการดำเนินการและจัดหาผู้สมัคร

STEP. 1ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนกับ Aspark Recruitment

สำหรับบริษัทผู้จ้างวานที่มีความประสงค์จะใช้บริการ หรือ สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและกระบวนการให้บริการ ในการจัดหาบุคลากรทางด้านวิศวกรรม, ไอที, เซลส์ เอ็นจิเนียร์ หรือผู้ประสานงานที่มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นในสายงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อเราได้ทั้งทางเว็บไซต์, ทางอีเมล์หรือโทรศัพท์เข้ามาที่เราได้โดยตรงโดยทางทีมงานจะประสานงานเพื่อให้รายละเอียดและติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

STEP. 2ตกลงทำสัญญา

เมื่อบริษัทผู้จ้างวานได้รับทราบรายละเอียดในการให้บริการในเบื้องต้นแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อขอเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานจากบริษัทผู้จ้างวาน รวมไปถึงการอธิบายขั้นตอนการดำเนินการและการทำสัญญายอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ

STEP. 3มอบหมายงาน

เมื่อบริษัทผู้จ้างวานได้ทำสัญญายอมรับข้อตกลงในการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะประสานงานกับบริษัทผู้จ้างวานเพื่อขอรับรายละเอียดตำแหน่งงานที่ต้องการ รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการคัดสรรและพิจารณาบุคลากร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการสรรหาบุคลากรมี่มีคุณภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทผู้จ้างวาน

STEP. 4การนำเสนอตำแหน่งงาน

เมื่อรับทราบถึงความต้องการและคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ทางทีมงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากฐานข้อมูลของทางบริษัท รวมไปถึงสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเรียกสัมภาษณ์และทดสอบทักษะความสามารถเฉพาะด้านตามที่ได้รับมอบหมายแล้วจึงรวบรวมรายชื่อพร้อมทั้งข้อมูลของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบทักษะความสามารถ บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์และทัศนคติตามตำแหน่งงานและความต้องการขององค์กร เพื่อนำส่งแก่บริษัทผู้จ้างวานสำหรับพิจารณาเรียกสัมภาษณ์ต่อไป

STEP. 5การเรียกสัมภาษณ์งานโดยบริษัทผู้จ้างวาน

เมื่อได้รับการยืนยันรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทผู้จ้างวานทางทีมงานจะติดต่อผู้สมัครเพื่อประสานงานเกี่ยวกับตารางการนัดหมายซึ่งในวันสัมภาษณ์ทางบริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งตัวผู้สมัครให้แก่บริษัทผู้จ้างวาน และยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้จ้างวาน ในด้านการให้ข้อมูลเพิ่มเติม การให้คำตอบข้อสงสัยต่างๆ และให้ความช่วยเหลือในทุกด้านของกระบวนการการสัมภาษณ์ตามที่บริษัทผู้จ้างวานร้องขอ

STEP. 6สิ้นสุดขั้นตอนการดำเนินงาน

เมื่อทางบริษัทได้ทราบผลยืนยันการสัมภาษณ์จากบริษัทผู้จ้างวานบริษัทจะรวบรวมผลสรุปและข้อเสนอจากบริษัทผู้จ้างวานเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครได้พิจารณาข้อเสนอ และประสานงานในการสรุปผลการจ้างงาน รวมถึงการประสานงานในการทำสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้สมัครและบริษัทผู้จ้างวานต่อไป