เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Technical Support Engineer

Read More

Technical Support Engineer

JOB ID 000000994 ตำแหน่งงาน Technical Support Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 35,000THB ~42,000THB

Parking Assistant Manager

Read More

Parking Assistant Manager

JOB ID 000000990 ตำแหน่งงาน Parking Assistant Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~40,000THB

Rental Server Sales (Japanese Speaking)

Read More

Rental Server Sales (Japanese Speaking)

JOB ID 000000988 ตำแหน่งงาน Rental Server Sales (Japanese Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Senior Sales Executive

Read More

Senior Sales Executive

JOB ID 000000987 ตำแหน่งงาน Senior Sales Executive
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 100,000THB ~200,000THB

Sales Engineer @ Chonburi

Read More

Sales Engineer @ Chonburi

JOB ID 000000985 ตำแหน่งงาน Sales Engineer @ Chonburi
สถานที่ทำงาน เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~60,000THB

BOI Officer

Read More

BOI Officer

JOB ID 000000983 ตำแหน่งงาน BOI Officer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~40,000THB

IT Specialist (Programmer AS400)

Read More

- Develop AS400 program based on requirement specifications by using RPG language and coordinate with supplier for implement project. - Maintain ERP (BPCS System) to properly work according to the business flow and advise user in using ERP system and AS400 program. - Develop new coding program on AS400 to support user. - Testing the developed software to meet the data, functional requirements and concern document.

JOB ID 000000980 ตำแหน่งงาน IT Specialist (Programmer AS400)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~40,000THB

HRD/HRM Manager

Read More

- Age between 35 - 45 years. - Bachelor’s degree in Human Resource Management / Human Resource Development or related field. - Minimum 7 years’ experience in HRM, HRD, Training function or related field. - Minimum 5 years’ experience in Management level. - Good interpersonal communication & problem solving skills. - Be able to work multi-tasks and under pressure. - Good analytical and problem solving skills - Good command in English.

JOB ID 000000979 ตำแหน่งงาน HRD/HRM Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 56,000THB ~65,000THB

Japanese Secretary/Japanese Interpreter

Read More

Japanese Secretary/Japanese Interpreter

JOB ID 000000975 ตำแหน่งงาน Japanese Secretary/Japanese Interpreter
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30THB ~37THB

Project Manager or Assistant Project Manager

Read More

Project Manager or Assistant Project Manager

JOB ID 000000965 ตำแหน่งงาน Project Manager or Assistant Project Manager
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 40,500THB ~65,500THB
</