เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Management Planning

Read More

Japanese Speaking

JOB ID 000000389 ตำแหน่งงาน Management Planning
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~90,000THB

Design Engineer (IDC)

Read More

JD: (1) More than 3 years’ design and audit experience in the IDC (Integrated Data center) industry; (2) Have the ability to negotiate with the customer or owner to prove our design document is reasonable and scientific (3) Know how to calculate the value of PUE/power/etc.. (4) Familiar with the major standards of the world main committee such as: Uptime Tier 3/3+/4/4- (5) Familiar with the standards of the Thailand country related to the IDC such as issued standards from MEA/etc.. (6) Good in communication and quick response (7) Speak English or Mandarin is a plus but not necessary

JOB ID 000000388 ตำแหน่งงาน Design Engineer (IDC)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 70,000THB ~70,000THB

Administration offer

Read More

Administration offer

JOB ID 000000387 ตำแหน่งงาน Administration offer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 13,000THB ~15,000THB

Sales & Marketing

Read More

Sales & Marketing

JOB ID 000000386 ตำแหน่งงาน Sales & Marketing (Japanese Speaker)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~70,000THB

Sales & Marketing

Read More

Sales & Marketing

JOB ID 000000385 ตำแหน่งงาน Sales & Marketing
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Sales & Marketing (Japanese nationality)

Read More

Sales & Marketing (Japanese nationality)

JOB ID 000000384 ตำแหน่งงาน Sales & Marketing (Japanese nationality)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~70,000THB

Service Electrical Engineering

Read More

- Manage and provide inside and outside technical support for staffs and clients. - Conduct the failure analysis for company's product. - Conduct the client visit plan to provide the technical knowledge for clients and manage the activity follows the company’s plan. - Provide the information and requested reports.

JOB ID 000000383 ตำแหน่งงาน Service Electrical Engineering
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~35,000THB

Japanese Coordinator

Read More

Japanese Coordinator Position

JOB ID 000000382 ตำแหน่งงาน Japanese Coordinator
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~35,000THB

Service Engineer

Read More

Service Engineer

JOB ID 000000379 ตำแหน่งงาน Service Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~18,000THB

Direct sale Executive

Read More

Direct sale Executive

JOB ID 000000378 ตำแหน่งงาน Direct sale Executive
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~20,000THB
</