เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Sales Coordinator

Read More

Sales Coordinator

JOB ID 000000431 ตำแหน่งงาน Sales Coordinator
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~35,000THB

Customer Service Representative

Read More

Customer Service Representative

JOB ID 000000429 ตำแหน่งงาน Customer Service Representative
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~35,000THB

Marketing Engineering

Read More

Marketing Engineering

JOB ID 000000428 ตำแหน่งงาน Marketing Engineering
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~60,000THB

Civil Engineer

Read More

n/a

JOB ID 000000426 ตำแหน่งงาน Civil Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 35,000THB ~120,000THB

Administrative Manager

Read More

n/a

JOB ID 000000425 ตำแหน่งงาน Administrative Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50THB ~200THB

HR Dep. Manager

Read More

n/a

JOB ID 000000424 ตำแหน่งงาน HR Dep. Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 70,000THB ~120,000THB

Assistant Accounting Manager

Read More

n/a

JOB ID 000000423 ตำแหน่งงาน Assistant Accounting Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 70,000THB ~100,000THB

Packaging Graphic Designer

Read More

n/a

JOB ID 000000422 ตำแหน่งงาน Packaging Graphic Designer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~20,000THB

Sales Staff (Chemical/Plastic for Food Industry)

Read More

Sales Staff (Chemical/Plastic for Food Industry)

JOB ID 000000421 ตำแหน่งงาน Sales Staff (Chemical/Plastic for Food Industry)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~50,000THB

Sales (Japanese Speaker)

Read More

Sales (Japanese Speaker)

JOB ID 000000419 ตำแหน่งงาน Sales (Japanese Speaker)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB
</