เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Urgent : Import – Export Sales Associate

Read More

We are a global trading company for automotive parts and materials to Honda group in Thailand, local business and worldwide. The company principal activities are import-export and distribution of Steel, Aluminum, Resin, Parts export and distribution of Steel, Aluminum, Resin, Parts and Machinery and Machinery of Honda product of vehicle, motorcycle and power product.export and distribution of Steel, Aluminum, Resin, Parts and Machinery of Honda product of vehicle, motorcycle and power product.

JOB ID 000000498 ตำแหน่งงาน Import – Export Sales Associate
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~30,000THB

Urgent : Domestic Sales Associate

Read More

We are a global trading company for automotive parts and materials to Honda group in Thailand, local business and worldwide. The company principal activities are import- export and distribution of Steel, Aluminum, Resin, Parts and Machinery of Honda product of vehicle, motorcycle and power product. export and distribution of Steel, Aluminum, Resin, Parts and Machinery of Honda product of vehicle, motorcycle and power product.

JOB ID 000000497 ตำแหน่งงาน Domestic Sales Associate
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~30,000THB

Sale assistant Manger

Read More

Sale assistant Manger

JOB ID 000000496 ตำแหน่งงาน Sale assistant Manger
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~80,000THB

Maintenance Engineer

Read More

Maintenance Engineer

JOB ID 000000495 ตำแหน่งงาน Maintenance Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15THB ~40THB

Telecommunication Engineer

Read More

Telecommunication Engineer

JOB ID 000000494 ตำแหน่งงาน Telecommunication Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20THB ~40THB

Application Development Manager

Read More

Application Development Manager

JOB ID 000000492 ตำแหน่งงาน Application Development Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 80,000THB ~100,000THB

Sales

Read More

Sales

JOB ID 000000491 ตำแหน่งงาน Sales
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 35,000THB ~35,000THB

Sales (pre manager)

Read More

Sales (pre manager)

JOB ID 000000489 ตำแหน่งงาน Sales (pre manager)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 80,000THB ~80,000THB

Die Design Technician

Read More

Die Design Technician

JOB ID 000000487 ตำแหน่งงาน Die Design Technician
สถานที่ทำงาน เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

Custom Clearance Manager

Read More

Custom Clearance Manager

JOB ID 000000486 ตำแหน่งงาน Custom Clearance Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~50,000THB
</