เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Japanese Interpreter

Read More

Japanese Interpreter

JOB ID 000001240 ตำแหน่งงาน Japanese Interpreter
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~40,000THB

駐在員サポート兼通訳スタッフ(タイ人)

Read More

駐在員サポート兼通訳スタッフ(タイ人)

JOB ID 000001231 ตำแหน่งงาน 駐在員サポート兼通訳スタッフ(タイ人)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 35,000THB ~50,000THB

Sales

Read More

Sales

JOB ID 000001230 ตำแหน่งงาน Sales
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

Accounting and Financial Division Manager

Read More

Accounting and Financial Division Manager

JOB ID 000001229 ตำแหน่งงาน Accounting and Financial Division Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~60,000THB

CAD Operator (REVIT for MEP)

Read More

CAD Operator (REVIT for MEP)

JOB ID 000001228 ตำแหน่งงาน CAD Operator (REVIT for MEP)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Sales Executive (IT Sales and Software Products) – Sriracha Branch

Read More

Sales Executive (IT Sales and Software Products) – Sriracha Branch

JOB ID 000001224 ตำแหน่งงาน Sales Executive (IT Sales and Software Products) – Sriracha Branch
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Sales Engineer (CAD / CAM Software) / PLM : Sales

Read More

Sales Engineer (CAD / CAM Software) / PLM : Sales

JOB ID 000001223 ตำแหน่งงาน Sales Engineer (CAD / CAM Software) / PLM : Sales
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Sales Executive (Pre Sales)

Read More

Sales Executive (Pre Sales)

JOB ID 000001222 ตำแหน่งงาน Sales Executive (Pre Sales)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

HMI/SCADA Engineer for (IIoT)

Read More

HMI/SCADA Engineer for (IIoT)

JOB ID 000001221 ตำแหน่งงาน HMI/SCADA Engineer for (IIoT)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

System Analyst

Read More

System Analyst

JOB ID 000001220 ตำแหน่งงาน System Analyst
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB
</