เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Electrical Engineer

Read More

Electrical Engineer

JOB ID 000001254 ตำแหน่งงาน Electrical Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~28,000THB

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000001253 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~25,000THB

Purchasing Officer

Read More

Purchasing Officer

JOB ID 000001252 ตำแหน่งงาน Purchasing Officer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~23,000THB

Interpreter

Read More

Interpreter

JOB ID 000001251 ตำแหน่งงาน Interpreter
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

AutoCAD Operator

Read More

AutoCAD Operator

JOB ID 000001250 ตำแหน่งงาน AutoCAD Operator
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Export/Import Staff

Read More

Export/Import Staff

JOB ID 000001249 ตำแหน่งงาน Export/Import Staff
สถานที่ทำงาน Samutprakarn เงินเดือนพื้นฐาน 17,000THB ~18,000THB

Sales Executive (Chonburi / Rayong)

Read More

Sales Executive (Chonburi / Rayong)

JOB ID 000001246 ตำแหน่งงาน Sales Executive (Chonburi / Rayong)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~30,000THB

Accounting

Read More

Accounting

JOB ID 000001245 ตำแหน่งงาน Accounting
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~25,000THB

Production Assistant Manager

Read More

Production Assistant Manager

JOB ID 000001243 ตำแหน่งงาน Production Assistant Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

Mechanical Service Technician

Read More

Mechanical Service Technician

JOB ID 000001242 ตำแหน่งงาน Mechanical Service Technician
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 14,000THB ~16,000THB
</