เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Senior Effect

Read More

Senior Effect

JOB ID 000000093 ตำแหน่งงาน Senior Effect
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~30,000THB

Design Engineer

Read More

Design Engineer

JOB ID 000000092 ตำแหน่งงาน Design Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,700THB ~30,000THB

Senior 3DCGAnimator

Read More

Senior 3DCGAnimator

JOB ID 000000091 ตำแหน่งงาน Senior 3DCGAnimator
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~30,000THB

Assistant Senior Administrator (HR function)

Read More

Our client is a leading company specialized in research and development of Automotive in Asia Oceania. They are seeking for high suitable candidates who are creative and ambitious to join their team for business success in order to manufacture products that meet customers’ expectation and provide highest customers’ satisfaction together with the development of products’ technology for modern and high quality product in line with environment protection.

JOB ID 000000090 ตำแหน่งงาน Assistant Senior Administrator (HR function)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~48,000THB

Assistant Senior Administrator (Japanese Speaking)

Read More

Our client is a leading company specialized in research and development of Automotive in Asia Oceania. They are seeking for high suitable candidates who are creative and ambitious to join their team for business success in order to manufacture products that meet customers’ expectation and provide highest customers’ satisfaction together with the development of products’ technology for modern and high quality product in line with environment protection.

JOB ID 000000089 ตำแหน่งงาน Assistant Senior Administrator (Japanese Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~55,000THB

IT Support Engineer (Japanese Speaking)

Read More

Our client is a leading company specialized in research and development of Automotive in Asia Oceania. They are seeking for high suitable candidates who are creative and ambitious to join their team for business success in order to manufacture products that meet customers’ expectation and provide highest customers’ satisfaction together with the development of products’ technology for modern and high quality product in line with environment protection.

JOB ID 000000088 ตำแหน่งงาน IT Support Engineer (Japanese Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~45,000THB

Design Engineer

Read More

Our client is a leading company specialized in research and development of Automotive in Asia Oceania. They are seeking for high suitable candidates who are creative and ambitious to join their team for business success in order to manufacture products that meet customers’ expectation and provide highest customers’ satisfaction together with the development of products’ technology for modern and high quality product in line with environment protection.

JOB ID 000000087 ตำแหน่งงาน Design Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~35,000THB

Accounting Supervisor

Read More

Accounting Supervisor

JOB ID 000000086 ตำแหน่งงาน Accounting Supervisor
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~35,000THB

Sales Engineer (Cutting Tool)

Read More

Our client is a leading company specialized in distribute Cutting Tools and Machine Tools for Japanese Company. They are currently seeking a high suitable candidates who are creative and ambitious to join their team for business success.

JOB ID 000000085 ตำแหน่งงาน Sales Engineer (Cutting Tool)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~45,000THB

Helpdesk Coordinator (JPHD)

Read More

Helpdesk Coordinator (JPHD)

JOB ID 000000083 ตำแหน่งงาน Helpdesk Coordinator (JPHD)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~25,000THB
</