เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Control Panel Design Engineer

Read More

Control Panel Design Engineer

JOB ID 000000141 ตำแหน่งงาน Control Panel Design Engineer
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Project Engineer (Smart Metering System), Jr.

Read More

Project Engineer (Smart Metering System), Jr.

JOB ID 000000140 ตำแหน่งงาน Project Engineer (Smart Metering System), Jr.
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~40,000THB

Purchasing Officer

Read More

Purchasing Officer

JOB ID 000000139 ตำแหน่งงาน Purchasing Officer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~40,000THB

Electronic Design Engineer (Software)

Read More

Electronic Design Engineer (Software)

JOB ID 000000138 ตำแหน่งงาน Electronic Design Engineer (Software)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~40,000THB

Technical Support Engineer

Read More

Technical Support Engineer

JOB ID 000000137 ตำแหน่งงาน Technical Support Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~40,000THB

Japanese Interpreter

Read More

Our client is world’s leading company specialized in Factory automation and Optical products. For increase production capacity and support customers, they are seeking for qualified candidates to fill the following position :

JOB ID 000000131 ตำแหน่งงาน Japanese Interpreter
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 35,000THB ~50,000THB

Equipment Design Engineer

Read More

Equipment Design Engineer

JOB ID 000000127 ตำแหน่งงาน Equipment Design Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~30,000THB

Civil Design/Structural Engineer

Read More

Civil Design/Structural Engineer

JOB ID 000000126 ตำแหน่งงาน Civil Design/Structural Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~40,000THB

Piping Design Engineer

Read More

Piping Design Engineer

JOB ID 000000125 ตำแหน่งงาน Piping Design Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~35,000THB

Production Manager

Read More

Production Manager

JOB ID 000000124 ตำแหน่งงาน Production Manager
สถานที่ทำงาน Pathumthani เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB
</