เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Asst. Planning Manager

Read More

Asst. Planning Manager

JOB ID 000000709 ตำแหน่งงาน Asst. Planning Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~70,000THB

Asst. Manager / Manager - Human Resources

Read More

Asst. Manager / Manager - Human Resources

JOB ID 000000708 ตำแหน่งงาน Asst. Manager / Manager - Human Resources
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 45,000THB ~60,000THB

GA (Japanese Speaking)

Read More

GA (Japanese Speaking)

JOB ID 000000706 ตำแหน่งงาน GA (Japanese Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB

Mechanical Engineer - Design Machine

Read More

Mechanical Engineer - Design Machine

JOB ID 000000700 ตำแหน่งงาน Mechanical Engineer - Design Machine
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~45,000THB

Electrical Engineering - software electronic

Read More

Electrical Engineering - software electronic

JOB ID 000000699 ตำแหน่งงาน Electrical Engineering - software electronic
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~45,000THB

Asst. Sales & Marketing Manager- Electronic appliances

Read More

Asst. Sales & Marketing Manager- Electronic appliances

JOB ID 000000698 ตำแหน่งงาน Asst. Sales & Marketing Manager- Electronic appliances
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~50,000THB

Senior Sales and Marketing Manager- Automotive

Read More

Senior Sales and Marketing Manager- Automotive

JOB ID 000000697 ตำแหน่งงาน Senior Sales and Marketing Manager- Automotive
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 80,000THB ~10,000THB

Sale Executive (Japanese Native Speaking)

Read More

Sale Executive (Japanese Native Speaking)

JOB ID 000000692 ตำแหน่งงาน Sale Executive (Japanese Native Speaking)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~100,000THB

General Manager

Read More

General Manager

JOB ID 000000691 ตำแหน่งงาน General Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 100,000THB ~120,000THB

Japanese Interpreter

Read More

Japanese Interpreter

JOB ID 000000690 ตำแหน่งงาน Japanese Interpreter
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~35,000THB
</