เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Sale asistant

Read More

Sale asistant

JOB ID 000000592 ตำแหน่งงาน Sale asistant
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~30,000THB

Assistant production Manager assenbly

Read More

Assistant production Manager assenbly

JOB ID 000000589 ตำแหน่งงาน Assistant production Manager assenbly
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~60,000THB

Export - Import Assistant Manager

Read More

Export - Import Assistant Manager

JOB ID 000000588 ตำแหน่งงาน Export - Import Assistant Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~60,000THB

Legal Cheif or Manager

Read More

Legal Cheif or Manager

JOB ID 000000587 ตำแหน่งงาน Legal Cheif or Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~70,000THB

QC Leader

Read More

QC Leader

JOB ID 000000586 ตำแหน่งงาน QC Leader
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~20,000THB

Purchars Staff

Read More

Purchars Staff

JOB ID 000000585 ตำแหน่งงาน Purchars Staff
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~25,000THB

Technician

Read More

Technician

JOB ID 000000584 ตำแหน่งงาน Technician
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~20,000THB

Marketing & Sales

Read More

Marketing & Sales

JOB ID 000000580 ตำแหน่งงาน Marketing & Sales
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~20,000THB

IT Engineer

Read More

IT Engineer

JOB ID 000000574 ตำแหน่งงาน IT Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~40,000THB

PCB Engineer

Read More

PCB Engineer

JOB ID 000000573 ตำแหน่งงาน PCB Engineer
สถานที่ทำงาน เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~40,000THB
</