เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:

JOB SEARCH

หมวดหมู่ของงาน  

ธุรกิจ
คำว่าฟรี

Search results:

Senior Project Manager

Read More

Senior Project Manager

JOB ID 000000038 ตำแหน่งงาน Senior Project Manager
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 40,000THB ~50,000THB

Vibration Test Engineer

Read More

Vibration Test Engineer

JOB ID 000000036 ตำแหน่งงาน Vibration Test Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~100,000THB

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000000035 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~100,000THB

Production Supervisor

Read More

Production Supervisor

JOB ID 000000034 ตำแหน่งงาน Production Supervisor
สถานที่ทำงาน Phranakhonsriayutthaya เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~50,000THB

Sales Executive

Read More

Sales Executive

JOB ID 000000033 ตำแหน่งงาน Sales Executive
สถานที่ทำงาน Phranakhonsriayutthaya เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Market Analyst (Japanese)

Read More

Our client is a leading company specialized in research and development of motorcycle and power product equipment. They are currently seeking a high suitable candidates who are creative and ambitious to join team for their business success.

JOB ID 000000031 ตำแหน่งงาน Market Analyst (Japanese)
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~35,000THB

Engineer or Senior Engineer

Read More

Engineer or Senior Engineer

JOB ID 000000027 ตำแหน่งงาน Engineer or Senior Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 22,000THB ~43,000THB

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000000026 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~25,000THB

Design Engineer

Read More

Design Engineer

JOB ID 000000025 ตำแหน่งงาน Design Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB

Sales Engineer

Read More

Sales Engineer

JOB ID 000000022 ตำแหน่งงาน Sales Engineer
สถานที่ทำงาน Bangkok เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~50,000THB
</