เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Design development(Mechanical design/Mechanisms design/CAD/CAM)
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Electriccal Engineer

Electriccal Engineer

JOB ID 000000453
ตำแหน่งงาน Industrial Machinery / Automation Equipment
ประเภทธุรกิจ Mechanical Design development(Mechanical design/Mechanisms design/CAD/CAM)
เงินเดือนพื้นฐาน 17,000THB ~25,000THB
สวัสดิการ Social security
Insurance

สถานที่ทำงาน Bangkok
เวลาทำงาน 00:00~00:00
รายละเอียดงาน Working detail

1) Testing & Checking to the Robot with repair.

2) Service maintenance to Customers.

3) Follow up to Customer's service.

4) PLC programming.

5) Electrical design and drawing.

คุณสมบัติของผู้สมัคร Specification

1) Male, Age 20-28 year up

2) Bachelor's degree in Electronic, Mechatronics
Engineering or related field.

3) Knowledge about robot, electrical, basic PLC and etc.,

4) Experiences about auto machine system, maintenance,
electrical drawing.

5) Able to speak, read and written for English language,
will be an advantage

6) Can used for MS.OFFICE.

7) Can drive to the car with have the driving licenses

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<