เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Chemical Others
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Sales (Food Industry)

Sales (Food Industry)

JOB ID 000000451
ตำแหน่งงาน Trading and Distribution
ประเภทธุรกิจ Chemical Others
เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~60,000THB
สวัสดิการ Social security
Provident fund
Insurance
Company trip

สถานที่ทำงาน Bangkok
เวลาทำงาน 08:30~17:30
รายละเอียดงาน - Follow up the sales transaction as assigned by m
managing director.
- Create new customers in line with the responsible b
b

b
b
b
business area
- Work and deal with Japanese boss.
- Take care and follow up the customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality Male, Age: not over 35 years old.
- Has experience in sales position, in the field of F
Foo

F
Foo
F
Food Industry
- Good interpersonal relationship
- Be able to use English fluently
- Japanese N3 or above
- Must have car and driving license

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<