เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Sales engineer/Field engineer/Application engineer
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Sales Representative

Sales Representative

JOB ID 000000450
ตำแหน่งงาน Trading and Distribution
ประเภทธุรกิจ Mechanical Sales engineer/Field engineer/Application engineer
เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~40,000THB
สวัสดิการ Social security

สถานที่ทำงาน Samutprakarn
เวลาทำงาน 08:30~17:30
รายละเอียดงาน - Find new customer and maintain exist customer.
- Follow up progress of business achievement.
- Visit customer in up-country.
- Persuading clients that a product or service best satisfies their
needs in terms of quality, price and delivery
- Negotiating tender and contract terms and conditions to meet both
client and company needs
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting or related field
- Female/Male, Not over 40 year old
- At least 3-5 experience working in the accounting field.

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<