เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Others
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Industrial Engineer

Engineering bachelor degree: Industrial Engineering or
Manufacturing Engineer, Manufacturing/Process Engineer

JOB ID 000000447
ตำแหน่งงาน Motor Vehicles
ประเภทธุรกิจ Mechanical Others
เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~20,000THB
สวัสดิการ Social security
Insurance
สถานที่ทำงาน Bangkok
เวลาทำงาน 00:00~00:00
รายละเอียดงาน 1. Actualisation of production documents e.g. Work
plans, part
status lists, layout, MTM-analysis, work station
description
and process parameter sheet.
2. Develops, evaluates, and continuously improves
manufacturing methods and production processes.
3. Analyzes and plans space requirements and workflow,
and
designs layout of equipment and workspace for maximum
efficiency.
4. Supports Industrial Engineering and Design staff from
Development Headquarters to design safe, cost-efficent
production processes.
5. Maintains PFMEA during series production and take
part in
solving of quality issues.
6. Coordinates change management and change
implementation at
production plant level
7. Calculates, monitors and improves cycle times of
production
processes using REFA/MTM.
8. Applies statistical methods to estimate future
manufacturing requirements and potential tasks that are
for the
benefit of the production plant operation.
9. Monitors and ensures the equipment availability by
adjusting the line capacity to the required volumes.
10. Acts as deputy of the ARGUS team member in charge of
emissions and water use.
คุณสมบัติของผู้สมัคร REFA and/or MTM competences
Experience with an ERP system, preferably QAD
Mathematical Skills
Ability to work with mathematical concepts, fundamentals
of
plane and solid geometry and trigonometry.
Reasoning Ability
Ability to solve practical problems and deal with a
variety of
concrete variables in situations where only limited
standardization exists.
Ability to read, analyze, and interpret general business
periodicals, professional journals, technical procedures,
or
governmental regulations.
Ability to write reports, business correspondence, and
procedure manuals.
Ability to effectively present information and respond to
questions from groups of managers, clients, customers,
and the
general public.

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<