เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Others
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Sales (Forklift)

Sales (Forklift)

JOB ID 000000444
ตำแหน่งงาน Engineering - Building, Civil, Construction / Quantity Survey
ประเภทธุรกิจ Mechanical Others
เงินเดือนพื้นฐาน 15,000THB ~25,000THB
สวัสดิการ Social security
Insurance

OT, Commuting Allowance, Business Trip Allowance
สถานที่ทำงาน Bangkok
เวลาทำงาน 08:30~17:00
รายละเอียดงาน ・Develop new client by promoting & demonstrating product
・Customer follow up to build & maintain the good 
relationship
・Planning & develop sale process
・Follow up delivery of products
・Any assign required
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・Bachelor degree in any field
・Male or Female age 22 - 35 years’ old
・Have a driving licenses.
・Good command of English

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<