เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Maintenance/Inspection
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Maintenance engineer (Press mold)

Maintenance engineer (Press mold)

JOB ID 000001470
ตำแหน่งงาน Manufacturing
ประเภทธุรกิจ Mechanical Maintenance/Inspection
เงินเดือนพื้นฐาน 20,000THB ~30,000THB
สวัสดิการ Social security
Provident fund
Insurance

สถานที่ทำงาน
เวลาทำงาน 08:00~17:00
รายละเอียดงาน - Responsible for mold maintenance, overhauling and
maintenance to keep the system and machines in serviceable
condition.
- Determine the appropriate construction methods.
- Maintenance knowledge and skills to safe and effective
practice.
- Handle all mold maintenance tools.
- Maintain safe and clean working environment.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - N/A 23-30 years old
- Bachelor’s degree in engineer any field
- At least 1-3 years for maintenance experience
(Manufacturing of automobile parts)
- Press mold maintenance experience (They uses AIDA and
KOMATSU machines, if candidate have maintenance experiences
that machine, it's will be advantage)
- Driving license

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<