เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Others
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Mechanical Design Engineer

Mechanical Design Engineer

JOB ID 000001412
ตำแหน่งงาน Others
ประเภทธุรกิจ Mechanical Others
เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~45,000THB
สวัสดิการ Social security

สถานที่ทำงาน Samutprakarn
เวลาทำงาน 08:30~17:30
รายละเอียดงาน - Perform mechanical design (conceptual design, detailed
design) using 2D/3D CAD.
- Manage project schedules and times
- Receive the specifications for a product from a
customer, and create a conceptual drawing.
- Once he/she made the conceptual drawing, we meet with
the customer to get his or her approval for the specifics
of the design of the product.
- Design to create detailed drawings of the parts and
components of the product.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Gender: N/A ages: 33-45 years old
- Working experience (more than 10 years working
experience in Mechanical design engineer)
- Persons with practical experience with the CAD software
below are welcome.
・AutoCAD
・AutoCAD Mechanical
- Basic machine knowledge and experience
- Those who have used products purchased from Japanese
manufacturers
- Experience working in a Japanese company (If candidate
have work experience at Japan will be advantage)
- Those who can conceptual design *MUST*
- Not need language skill, ONLY Thai language is OK (They
have Japanese Interpreter)

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<