เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:It Programmer
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Software development programmer

Software development programmer

JOB ID 000001411
ตำแหน่งงาน Information Technology
ประเภทธุรกิจ It Programmer
เงินเดือนพื้นฐาน 30,000THB ~30,000THB
สวัสดิการ Social security

สถานที่ทำงาน Bangkok
เวลาทำงาน 08:30~17:30
รายละเอียดงาน - Programming is performed according to the system
engineer's specifications.
- Sometimes support by visiting customers.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Gender: N/A ages: 25-30 years old *Not over 30 years old*
- Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer
Science, Software Engineer Information Technology or related
fields
- Working experience (more than 3 years System Development ,
Software Development, IT Development or other related)
- Experience working with a programming language, such as
ASP.NET, C# *MUST*
- Good command of English

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<