เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Others
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Sales Engineer Japanese Speaking

Sales Engineer Japanese Speaking

JOB ID 000001410
ตำแหน่งงาน Others
ประเภทธุรกิจ Mechanical Others
เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~18,000THB
สวัสดิการ Social security
Provident fund
Insurance
Company trip

Transportation Allowance, Housing Allowance
สถานที่ทำงาน Bangkok
เวลาทำงาน 08:30~17:30
รายละเอียดงาน - Establishing new and maintaining existing, relationships
with customers (visit client 3-4 days / week)
- Secure new orders for company and meet sales target for
company
- Provide service to customer and liaison with other
division to ensure quality service.
- Taking order, coordinate and solve problem with customer
on the day to day operation.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Gender: N/A (Male are better because they often visit
factories) ages: 22 years old *ONLY New Graduate*
- Bachelor’s Degree in any field (Mechanical and Chemical
will be advantage)
- Good command of English (In the future, candidate will
contact people in other countries in English.)
- Communication level of Japanese (N4 or N5)
- Have driver license (If candidate haven't own car is OK,
they have company car)
- Those who can value teamwork

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<