เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Design development(Mechanical design/Mechanisms design/CAD/CAM)
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Design for Board Inspection Jig

Design for Board Inspection Jig

JOB ID 000001347
ตำแหน่งงาน Manufacturing
ประเภทธุรกิจ Mechanical Design development(Mechanical design/Mechanisms design/CAD/CAM)
เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~30,000THB
สวัสดิการ Social security

Meal Allowance:1,000THB  Dilligence Allowance(Except for Manager level):300THB/a month、400THB/2 consecutive months、500THB/3 consecutive months
สถานที่ทำงาน
เวลาทำงาน 08:00~17:00
รายละเอียดงาน Board inspection jig design

Design of board inspection jig using dedicated CAD
Drawing creation using AutoCAD
คุณสมบัติของผู้สมัคร Under 29
Nationality of Thai
Female
English or Japanese Skill
Experienced in Design over a year
AutoCAD
Solidworks

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<