เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Production management
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Factory Manager (Japanese Speaking)

Factory Manager (Japanese Speaking)

JOB ID 000001345
ตำแหน่งงาน Manufacturing
ประเภทธุรกิจ Mechanical Production management
เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~100,000THB
สวัสดิการ Social security

others are on planning (New Set-up)
สถานที่ทำงาน
เวลาทำงาน 09:00~18:00
รายละเอียดงาน ・Plan the factory management strategy in accordance with c
ompany policy. This includes the development of routine
management controls to enable the production of quality
products, cost and delivery, stock inventory.
・Strategic planning in the management of the factory. Modify,
revised policies in factory management.
・Plan capital strategie in various projects.
・Co-ordinate with the management between FOMM(Japan) and
FOMM(Thailand).
・Plan and monitor the management of the various departments.
・Consultation decided to solve. Compiling operation and
management reports.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・Male, age 50-60 yrs. Japanese or Thai nationality with
Japanese speaking.
・Bachelor degree in Engineering or related fields.
・At least 3 yrs experience in automotive business, factory
management is preferable.
・Have knowledge of manufacturing control, productivity,
maintenance and quality control.
・Strong analytical, planining and problem solving skills. Good
cummunication and interpresonal skills. Leadership ability and
good team player.

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<