เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Others
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Sales Executive

Sales Executive

JOB ID 000001344
ตำแหน่งงาน Information Technology
ประเภทธุรกิจ Mechanical Others
เงินเดือนพื้นฐาน 18,000THB ~25,000THB
สวัสดิการ Social security
Provident fund
Insurance
Company trip

- ประกันสังคม / Social Security Fund - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund - ประกันชีวิต / Life Insurance - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม / Group Insurance - ค่าเสื่อมรถยนต์ ตามตำแหน่ง / Transportation depriciation relate to position - ค่าน้ำมันรถ (เคลม) / Gasoline (Claim) - ค่าโทรศัพท์ ตามตำแหน่ง / Telephone related to position - ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 6,000 บาท / Medical Fee 6,000 Baht/Year - โบนัสปีละ 1 ครั้ง (ตามผลประกอบการและผลงาน) / Bonus once a year (based on performance & Company profit) - ปรับเงินปีละ 1 ครั้ง (ตามผลงาน) Salary increase once a year (based on performance ) - ท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้ง / Company Trip once a year - งานสังสรรค์(ปีใหม่) / New Year Party once a year - ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง / Yearly health check up
สถานที่ทำงาน Samutprakarn
เวลาทำงาน 08:00~17:00
รายละเอียดงาน Sell bar code printer, scanner and label, sticker.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Head Office 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป /Male ,25 years old up
- วุฒิปริญญาตรี สาขาทุกสาขา / Bachelor's Degree in any related
field
- ประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป / Minimum 2 Years of working
experience
- มีประสบการณงานขายโรงงานอุตสาหกรรม,โรงพยาบาล/Experience
in Sale of Industry or Hospital is advantage
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี / Good Command in English
- มีรถยนต์ส่วนตัว / Car & Driving license are required.

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<