เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:Mechanical Others
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Estimate Manager

Estimate project (MEP system in condominium and factory)

Coordinate with related department.
Estimate construction project costs for bidding and control related budgets
Present construction cost planning and estimation services
Review drawings and preparing quantity takeoffs of engineering system in both
high rise and low rise building.
Coordinate with other departments
Others tasks as assigned

JOB ID 000001479
ตำแหน่งงาน Electronics / Electrical Equipment
ประเภทธุรกิจ Mechanical Others
เงินเดือนพื้นฐาน 50,000THB ~80,000THB
สวัสดิการ Social security
Provident fund
Insurance

Engineering license
สถานที่ทำงาน Bangkok
เวลาทำงาน 08:30~17:30
รายละเอียดงาน Estimate project (MEP system in condominium and factory)

Coordinate with related department.
Estimate construction project costs for bidding and control related budgets
Present construction cost planning and estimation services
Review drawings and preparing quantity takeoffs of engineering system in both
high rise and low rise building.
Coordinate with other departments
Others tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร Estimate M&E eystem

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<